AWS היא פלטפורמת הענן הפופולארית והנפוצה ביותר בעולם.
בקורס זה נלמד לתכנן ולבנות פתרון ישים, ניתן להגדלה, יציב ומותאם תקציבית ללקוחות, באמצעות מערך השירותים של AWS.

במהלך הקורס נלמד ונתרגל שירותים רבים, ביניהם:

S3, EC2, Route53, CloudFront, Elastic Beanstalk, ECS, EFS, RDS, DynamoDBAPI Gateway, VPC, SNS, SQS, Cloudtrail, CloudWatch ועוד..

ונתכונן למבחן הסמכה של אמאזון AWS:

AWS Certified Solutions Architect – Associate

אחת ההסמכות המבוקשות ביותר בתעשייה כיום.

 

40 שעות לימוד אקדמאיות

8 מפגשים מקוונים

1 מפגשים בשבוע

רמת הקורס: מתקדמים

הקורס מכין למבחן הסמכה של:

AWS Certified

מחזורים קרובים

Group 17 Created with Sketch.
26 בינואר 2021
מספר מפגשים: 8 (מפגש בשבוע)
נותרו מקומות פנויים
899061 Created with Sketch. שלישי (היברידי)
2092066 Created with Sketch. 17:00-21:00
Group 17 Created with Sketch.
29 בינואר 2021
מספר מפגשים: 8 (מפגש בשבוע)
נותרו מקומות פנויים
899061 Created with Sketch. שישי (היברידי)
2092066 Created with Sketch. 09:00-13:00

למי מיועד הקורס?

קהל יעד
 • אנשי DevOps 
 •  מפתחים בארגונים קטנים (הנדרשים למשימות Devops) 
 • תלמידים העומדים לגשת לבחינת ההסמכה
 •  כל מי שמבקש לקבל ידע מקיף על שירותי AWS. 
דרישות ידע מוקדם

הקורס רחב ומקיף יותר מאשר קורס ההסמכה של חברת אמזון, ומספק ללומד יותר ידע מזה הנדרש לקראת הבחינה.
עם זאת, הקורס דורש ידע והתמצאות במיגוון נושאי מיחשוב:

 • היכרות עם שירותי aws, בעיקר compute ו – storage
 • תפעול בסיסי של Linux, כולל יכולת עריכת קובץ
 • היכרות מינימאלית עם סקריפטים בלינוקס (bash)
 • התמצאות בטכנולוגיות תקשורת (tcp/ip, dns, http וכיו"ב)
 • נושאי קריפטוגרפיה (SSH, מפתחות ציבוריים ופרטיים..)
 • יכולת קריאה באנגלית, יכולת איתור מידע טכני באינטרנט
שימוש בשירותי AWS

על מנת לתרגל במהלך הקורס על כל תלמיד לפתוח חשבון אישי בחברת AWS, ולשם כך צריך לספק אמצעי תשלום (כ.אשראי) פעיל.
המחיר הכולל עבור שירותי aws לא אמור לעלות על דולרים ספורים לאורך הקורס כולו.
חברת אמזון מציעה שימוש חינם בחלק מהשירותים למשך שנה.
שירותים אחרים חופשיים תמיד (עד גבול שימוש מסויים).
במהלך הקורס נגדיר התראה אוטומטית (הודעה למייל) כדי למנוע חיובים עודפים.

סילבוס

01 Created with Sketch.
Basics of cloud

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Basics of cloud
The basics of cloud as it is required in the exam.
Why cloud is better than other options, and how the AWS network is built to support these benefits. 

 • What is cloud 
 • Advantages: The 6 advantages 
 • Well architecture: 5 pillars 
 • Global infrastructure: data centers, availability zones, Regions, edge locations
קרא עוד קרא פחות
02 Created with Sketch.
Storage (S3)

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Here we discuss AWS S3 service, used to store files, and even supports basic HTTP static websites. 

 • Basics: what it is, what it solves 
 • S3 access control and access policies 
 • S3 ACL (Access Control Lists) 
 • Bucket policies 
 • Static HTTP site hosting 
 • S3 versioning 
 • S3 access control – CORS 
 • S3 use cases 
 • Moving data into S3: multipart upload, transfer acceleration, aws snowball, aws snowmobile 
 • Prices and plans: basics of prices, Glacier 
 • S3 lifecycle policies 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
03 Created with Sketch.
Compute (EC2 and EBS)

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

EC2 is the basic “virtual machine” service offered by amazon.
We discuss the offered OS used (AMIs), the EC2 storage options (like EBS) etc. 

 • About EC2: what it is, what can it do 
 • Launch EC2 with AMIs 
 • Launch an instance with user data 
 • AWS EBS 
 • Shared file systems: EFS 
 • EC2 instance types and sizes 
 • EC2 pricing options
קרא עוד קרא פחות
04 Created with Sketch.
Databases

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

AWS offers many managed DB services. We’ll discuss RDS (RDBMS), and DynamoDB (a document based NoSQL DB). 

 • Database types and considerations 
 • Relational and Non-Relational DBs 
 • Managed vs Unmanaged DBs 
 • Amazon RDS 
 • Amazon Aurora 
 • Amazon DynamoDB 
 • Security for RDS and DynamoDB 
 • AWS Data Migration Service (DMS) 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
05 Created with Sketch.
Networking – VPC

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

AWS cloud means you can build complex private/public networks, where you can use routers (called Internet Gateways) and NAT gateways (so that you have access TO the internet, but cannot be accessed FROM it). We’ll discuss various routing and security options. 

 • VPC basics – including use cases 
 • CIDR and subnets 
 • Private and Public subnets 
 • Internet gateways and Nat gateways 
 • Elastic network interfaces 
 • Elastic IP addresses 
 • Security groups 
 • Network ACL 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
06 Created with Sketch.
Networking – advanced

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Here we’ll discuss advanced networking options, that help us create larger networks, and configure high availability with our networking. 

 • Connecting VPCs with VPG 
 • AWS direct connect 
 • VPC peering 
 • VPC endpoints 
 • Elastic Load Balancing 
 • High availability  
קרא עוד קרא פחות
07 Created with Sketch.
IAM

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

IAM (Identity and Access Management) is the basic security mechanism that control how we control access to AWS services. 

 • Account users 
 • IAM policies 
 • IAM users groups 
 • IAM roles 
 • IAM STS 
 • SAML 
 • Amazon Cognito 
 • Multiple accounts 
 • AWS Organizations
קרא עוד קרא פחות
08 Created with Sketch.
Elasticity and Monitoring

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

CloudWatch can monitor the network performance, allowing us to do things when performance goes below some level (e.g: launch something), or when billing goes over a limit (e.g: send notification). We will also learn other techniques that enable us to get more performance with other services. 

 • Monitoring with CloudWatch 
 • Monitoring network with VPC Flow Logs 
 • Auto scaling groups 
 • RDS read replicas 
 • Aurora DB Cluster 
 • RDS database sharding 
 • Scaling DynamoDB 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
09 Created with Sketch.
Automation

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

We’ll cover several automation tools withing AWS, mainly CloudFormation, the AWS platform as a code service. 

 • CloudFormation 
 • Templates and Stacks 
 • Standard Templates 
 • Systems Manager 
 • OpsWorks 
 • Elastic Beanstalk 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
10 Created with Sketch.
Caching

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

There are several points in AWS, where caching may help our services run faster. One powerful option is AWS internal CDN, called CloudFront. 

 • CDN and CloudFront 
 • Elastic load balancing 
 • DynamoDB Accelerator 
 • Amazon ElastiCache
קרא עוד קרא פחות
11 Created with Sketch.
Decoupling

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Every solution is composed of several components. If these components connect to each other directly, we may end up with a monolithic solution, that is hard to debug, and change.
We can use some tools to decouple our solutions, to make them more flexible and easier to change. 

 • Decoupling solutions using SQS 
 • Decoupling solutions using SNS
קרא עוד קרא פחות
12 Created with Sketch.
Microservices and Serverless architecture

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Creating our servers (e.g., by using EC2 instances) can involve lot of details. Modern cloud architecture can store and run code in a dedicated services where we don’t have to literally define a server. 

 • Microservices 
 • Containers basics 
 • Amazon ECS 
 • AWS Fargate 
 • AWS Lambda 
 • Amazon API gateway 
 • AWS Step functions 
 • Lab
קרא עוד קרא פחות
13 Created with Sketch.
Disaster Recovery

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

Disaster can strike at any time, but we can plan ahead and make our solutions more robust and immune. We can even plan ahead the recovery phase, making it simpler and faster. 

 • Disaster planning 
 • RPO/RTO 
 • Strategies
קרא עוד קרא פחות
14 Created with Sketch.
Design an Architecture

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

In the last chapter, we’ll review a complete generic solution, try to see how we can make it better, safer, cheaper etc. 

 • Scenario based discussion 
קרא עוד קרא פחות

המרצים הטובים בארץ

יובל שאול

מנהל החטיבה הטכנולוגית (CTO) המכללה לניו-מדיה.
מרצה ויועץ בתחומי פיתוח תוכנה כ – 30 שנה
Cloud,  DevOps, Linux, Networking, Python

שאלות - תשובות

מי המרצה?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

יובל שאול 
מרצה וותיק הנגוע קשות בחיידק ההוראה, אוהב תלמידים ומלמד בכל הזדמנות.  

מלמד נושאי טכנולוגיה מעל ל – 20 שנה, במגוון רחב של פלטפורמות בשוק הישראלי:
מכללות (רבות), חברות תעשייהגופים בטחונייםאוניברסיטאות. 

איש פיתוח וותיקמשלב devopsIT ופיתוח. 

קרא עוד קרא פחות
מדוע חשוב ללמוד AWS ?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

עולם המחשוב עובר לאינטרנט.
תוכנות רבות ניתנות היום כ web applicationsכלומר 

מתנהגות כדפי אינטרנטומאפשרות גישה מתוכנת דפדפן 

(אפליקציות google למשלוגם אפליקציות office-365 של חברת Microsoft הן דוגמאות)

זה הגורם מאחורי הביקוש הגדול לאנשי מקצוע בתחום. 

קרא עוד קרא פחות
איך תורם ידע ב AWS לאיש מקצוע?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

אם אתה איש DevOpsאיש IT, מפתח תוכנה או בעל תפקידי high-tech דומיםקשה לחמוק משירותי AWS, הנפוצים בעולם כיום. 
ידע ב AWS נחשב מרכזי בתפקידי DevOps ופיתוח. 
רפרוף קצר על מודעות "דרושיםהמתפרסמות בעולם ה – high-techמראה כי קיים ביקוש אדיר לידע מעמיק ב AWS. 

קרא עוד קרא פחות
האם אוכל למצוא משרה בעקבות הקורס/הסמכה?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

הסמכת CSA-Associate היא מתקדמת יחסית, וייתכן ואתה כבר עובד.
במקרה כזה הקורס יוכל למקד ולהאיץ את תהליך ההתמקצעות שלך, ולעזור לך ללמוד באופן יעיל.
אם לא – ואם אתה מוכן להתחיל ללמוד את הקורס, תהליך הלימוד יכול אכן לעזור לך לחפש ומצוא משרה בתחום.

קרא עוד קרא פחות
האם אני זקוק לניסיון קודם ב - aws?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

מומלץ ניסיון מסויים בהפעלת מספר שרותים.
מתוך אתר aws:
”Hands-on experience using compute, networking, storage, and database AWS services”
כלומר, אהיה זקוק לניסיון בהפעלה בסיסית של חלק מהשירותים.

קרא עוד קרא פחות
כיצד נרשמים לבחינה?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

אפשר למצוא את הפרטים כאן.
בעיקרון מדובר בבחינה ממוחשבת הכוללת שאלות בחירה מסוגים שונים.
הבחינה איננה חלק מהקורס ויש להירשם אליה בנפרד.

קרא עוד קרא פחות
האם הקורס כולל תרגול מעשי (hands-on)?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

כמובן.
תרגול מעשי הוא חלק משמעותי מהקורס.

קרא עוד קרא פחות
כיצד יעזור לי הקורס לעבור את הבחינה?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

בכל נושא שיילמד – נדגיש את הפרטים החשובים לבחינה.
בקורס נפתור שאלות חזרה כדי לתרגל את סוג השאלות המופיע בבחינה.

קרא עוד קרא פחות
כמה זמן עלי להשקיע בקורס?

This (X)HTML content will NOT be indexed by Google. This (X)HTML content will NOT be indexed by Google.

במתכונתו הנוכחית הקורס מועבר במפגש שבועי אחד בן 4 שעות לימוד.
ההערכה היא כי עליך להוסיף כשעתיים בשבוע, לתרגול נוסף ולהטמעת החומר התיאורטי.
הערכה זו שונה כמובן עבור לומדים שונים, ותלוייה ברמת הידע המקורי.

קרא עוד קרא פחות
להרשמה למחזור הקורס הקרוב ושיחה עם נציג המכללה
מעוניינים במשהו?

כל השדות חובה

  אנחנו זמינים כמעט בכל מקום
  פְּתַח תַּפְרִיט נְגִישׁוּת
  נְגִישׁוּת
  איפוס
  הצהרה
  משוב

  מבוא

  האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

   

  כיצד עובדת ההנגשה באתר?

  באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

   

  מה בתפריט?

  - מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

  - הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

  - עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

  - שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

  - שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

  - התאמת אתר לעיוורי צבעים

  - שינוי הפונט לקריא יותר

  - הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

  - הגדלת התצוגה לכ־200%

  - הדגשת קישורים באתר

  - הדגשת כותרות באתר

  - הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

  - הצהרת נגישות

  - שליחת משוב נגישות

   

  הבהרה

  חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

  משוב נגישות
  שליחה
  המשוב נשלח בהצלחה!
  תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
  סמן גדול (שחור)
  סמן גדול (לבן)
  חלונית הגדלה
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  מונוכרום
  ניגודיות כהה
  ניגודיות בהירה
  הדגשת קישורים
  הדגשת כותרות
  תיאור תמונות
  ניווט במקלדת
  ביטול הבהובים
  Powered by EM Studio